Recente Geschiedenis (Geschreven in 2009)

Scouting Berlicum bestaat inmiddels 63 jaar en is in het verleden opgericht door Kappelaan H. Hoek.
Destijds gelegen aan de Sassenheimsweg en later aan de Westakkers.
Scouting Berlicum een woelig verleden achter de rug.
De geschiedenis die hier beschreven wordt is de recente geschiedenis van de afgelopen 10 jaar.

Rijk en lang verleden.

Scouting Berlicum kent een rijke historie.
De blokhut zoals gelegen aan de Wwestakkers staat er pas sinds 1985.
In 1984 brandde de oude blokhut compleet af. Met hulp van vele vrijwilligers werd er snel een nieuwe blokhut neergezet en kon Scouting Berlicum haar spel weer spelen.
In het jaar 1993 zat Scouting Berlicum op een hoogtepunt met ruim 100 leden en een groot leidingteam. Toch zou dit niet lang zo blijven.

De komst van ‘Het nieuwe Scouting Berlicum.’

In het jaar 1999 zat er bij Scouting Berlicum flink de klad in. Het ledental was dramatisch teruggelopen, leiding was ver te zoeken en het bestuur lag op zijn gat. Het ledenaantal zat niet hoger dan 25 in totaal.
Er moest snel wat gebeuren. De verandering kwam toen Pieter Föllings werd gekozen tot nieuwe voorzitter en een aantal leden, die tot nu toe Sherows geweest waren, een leidinggevende taak op zich namen.
Scouting Berlicum kreeg een impuls om door te gaan. Het eerste speerpunt was ‘Uitbreiding en Veiligheid’. Daar ging Scouting Berlicum zich ook op richten.
Als eerste speltak werd er een doorstart gemaakt met de Estas. (De huidige Welpen .red).
In het begin nog met 6 Estas en twee leiders.
Maar deze groep begon zich langzaam te ontplooien, niet wetende dat dit de spil zou vormen voor Scouting in de toekomst.
Het nieuwe Scouting Berlicum was er, de kiem voor iets moois was gelegd.

De Open dag.

Scouting Berlicum was helemaal niet meer bekend in Berlicum. In de loop der jaren werd er minder aan promotie en naamsbekendheid gedaan.
Dit moest veranderen vond het bestuur en de leiding. In 2001 werd voor het eerst weer een open dag gehouden aan de Westakkers.
Door posters op te hangen in Berlicum en Middelrode werd de eerste Open Dag sinds jaren weer een succes.
Er kwamen nieuwe leden en het ledenaantal van de Estas groeide Ook werd er nieuwe leiding gevonden die met enthousiasme leiding gaven aan de kinderen. De Open dag wordt nog steeds gehouden en is helemaal geïntegreerd in Scouting Berlicum.

Scouts in aantocht.

Nu Scouting Berlicum weer naamsbekendheid had en begon te groeien kwam er behoefte aan een oudere groep dan de Estas.
De oudste Estas werden te oud ten opzichte van de jongste die erbij kwamen. In 2003 werden na lange tijd van afwezigheid de Scouts weer opgericht.
Een jong leidingteam zette de schouders eronder om jeugd vanaf 11 jaar een plek te bieden binnen Scouting. De leiding van de Scouts kreeg nog een officiële installatie van de Estaleiding en waren de Scouts klaar om de toekomst tegemoet te gaan.

Scouting Berlicum laat zich zien.

Scouting Berlicum was er weer. Daar kon Berlicum niet meer omheen.
Scouting Berlicum begon zich steeds meer te profileren in Berlicum. Zo werd er weer meegelopen met de Avond4daagse, hielpen we bij Koninginnedag en met de 4mei herdenking.
Dit zorgde ervoor dat Scouting zich steeds meer bekend ging maken in Berlicum. Dit leidde tot het maken van een website om nog meer te kunnen laten zien.
De site www.ScoutingBerlicum.nl was begin 2004 in de lucht en tot nu toe zijn er al 5 verschillende websites gemaakt. Elke site weer wat vollediger en professioneler.

Klein maar krachtig!

Nu Scouting Berlicum definitief uit het dal gekropen was en weer floreerde als vanouds kon het zich echt gaan richten op het optimaal krijgen van de Speltakken. Inmiddels waren er vele stafleden aangewend en die wilde een nieuwe speltak oprichting.
De Estas hadden een natuurlijk doorstroming naar de Scouts. Maar een doorstroming naar de Estas was er niet. Kinderen die eigenlijk te jong waren om bij de Estas te komen werden alsnog Esta.
Gelukkig veranderde alles toen in 2005 de De Bevers werden opgezet. Vol trots kon Scouting Berlicum nu een pek bieden aan de allerkleinste vanaf 5 jaar.
Met speelse leiding en programma’s speciaal afgestemd op deze leeftijd konden deze kinderen lekker ravotten in de natuur.
Het ledenaantal van Scouting Berlicum zat nog steeds in de lift en zat rond deze periode op de 60.

60jarig bestaan.

In het jaar 2006 bestond Scouting Berlicum 60 jaar. Dit kon natuurlijk niet zonder feestje voorbij gaan. Een grootse Open Dag werd op touw gezet door bestuur en leiding.
Heel Berlicum werd in de weken voor het jubileumfeest op de hoogte gehouden door een 6delige serie ‘Knoop in je sisaltouw’ in ‘De Brug’ geschreven door verschillende leden van Scouting Berlicum.
Voor het 60 jarig bestaan werden speciale shirtjes gedrukt voor alle leden en de dag werd officieel geopend door de burgemeester en Pastoor Pulles.

4 Speltakken.

Door de succesvolle scouts kwam er binnen Scouting Berlicum een nieuw probleem. Eerst werden de Estas te oud, daarvoor kwamen de Scouts. Nu die te oud werden was het tijd om Scouting Berlicum uit te breiden met de nieuwste speltak De Rohans en Sherpa’s. Deze groep werd al snel vanuit de geschiedenis de ‘Sherows’ genoemd. (de leiding noemden zichzelf vroeger ook zo).
Met deze laatste speltak kon Scouting Berlicum nu een plek bieden voor alle jeugd tussen 5 en 16 jaar oud.
De Sherows richtte zich vooral op het overnemen van activiteiten die tot nu toe nog door de leiding werd gedaan.
Ook ontwikkelde zij zelfstandig acties en hielpen ze mee met het ondersteunen van de leiding door mee te gaan draaien met verschillende speltakken. Het zou niet lang meer duren voordat Scouting Berlicum het 100ste lid mocht gaan ontvangen.

100ste lid

Wat 7 jaar geleden nog onmogelijk leek was op nu werkelijkheid geworden. Met grote trots kon Scouting Berlicum op 24 november 2007 het 100ste lid installeren. Micha Rombouts was de 100ste inschrijving van Scouting Berlicum en kwam bij de Estas.
Met een groot feest voor alle leden en een uitgebreid artikel in de krant heeft Scouting Berlicum dit feest gevierd. Om het 100ste lid te installeren werd Burgemeester Pommer uitgenodigd en de installatieceremonie te leiden.
De ontlading bij de leiding was groot, ze hadden in 7 jaar Scouting Berlicum weer gemaakt tot een fantastische vereniging.

De toekomst begint nu.

Het zaadje dat 7 jaar geleden was geplant had zich ontwikkeld van een jonge enthousiaste scoutinggroep naar een volwassen grote vereniging met een solide basis en vele vrijwilligers. Iets waar Scouting Berlicum trots op mag zijn dat dit bereikt is!

Op dit moment floreert Scouting Berlicum aan de Westakkers. Met een goede verstandhouding met de buurt, gemeente en het dorp groeit Scouting Berlicum nog steeds.

Met de groepen gaat het fantastisch.

De Bevers zijn de snelst groeiende speltak, de Estas vormen een grote stevige basis. Bij de Scouts leren de leden zichzelf te ontplooien en de Sherows zijn zelfstandig en draaien volledig mee binnen de leiding.
De ontwikkeling van Scouting Berlicum is nog lang niet ten einde.
Na vele jaren kinderen plezier te hebben gegeven in scouting hopen we nog lang kinderen het scoutingspel te kunnen laten spelen.

De toekomst is niet ver weg, de toekomst begint nu, hier bij Scouting Berlicum!